K provozování webu používáme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, jak soubory cookies dále používáme.

Více informací

Stop-COVID Dezinfekce proti koronaviru - 700 ml

Stop-COVID Dezinfekce proti koronaviru - 700 ml
Stop-COVID Dezinfekce proti koronaviru - 700 ml Stop-COVID Dezinfekce proti koronaviru - 700 ml
Výrobce: Marcel Sup
Model: SC
Dostupnost: 10
Cena: 140Kč
Množství:     - NEBO -   Přidat do seznamu přání
Přidat ke srovnání

Dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO. Podrobný postup výroby dle doporučení WHO

Jedná se o kvalitní dezinfekci v plastové láhvi o objemu 480 ml. Dezinfekce má totožné složení jako Anti-COVID.

Roztok ničí bakterie, plísně, viry. Mimo jiné ničí i MERS, SARS Cov-2 a virus H1N1. Obsahuje účinné látky ethanol (denaturovaný) - 796 ml/l, peroxid vodíku (3,5%) - 36 ml/l.

Návod k použití: Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích. Zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud kůže není suchá. Tento postup by měl trvat přibližně jednu minutu. Použití maximálně 10 x denně. Kromě dezinfekce rukou lze tuto dezinfekci použít při úklidu: malé množství naneseme na hadřík a otřeme jím kliky, klávesnice, mobily, ovladače a toaletu.

Nebezpečí: 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění oči
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený
P305 + P351 + P338 - PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc - ošetření
 

Zmírnění rizika při použití:  Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohňem a horkými povrchy. Nekuřte. Nepoužívat na poraněnou kůži, nebo při výskytu kožních onemocnění.

První pomoc: Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí: Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně hlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Likvidace: V případě, že celý obsah nespotřebujete, předejte k likvidaci odborně způsobilé osobě. Skladovatelnost 6 měsíců při skladování za běžných teplot.

Napsat recenzi

Vaše jméno a příjmení:


Text recenze: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!

Hodnocení: Nejhorší           Nejlepší

Opište prosím kód z obrázku do pole níže:Vše o OpenCart. Používá se opensource systém OpenCart
Marcel Sup - www.flakon.cz, © 2021